Gengi

USD:139,95

is@shopusa.com

696 0033

Reiknivél

     Reikna

Skilmálar

Yfirfarið skilmála þessa vel áður en skráð er sending. Þessar reglur og skilmálar gilda á milli þín, Þjónustukaupanda, og okkar, Hantris Holding ehf. Smaratorgi 3, kt. 490209-2040, (hér eftir SHOPUSA) sem flutningsmiðlara. Skráning sendingar hjá SHOPUSA jafngildir skuldbindingu þinni um að hlíta þeim almennu kjörum og skilmálum sem við setjum um notkun þjónustunnar, og eru í gildi að hverju sinni eins og birt eru á heimasíðu félagsins. SHOPUSA er einungis flutningsmiðlun og ber aldrei ábyrgð á ástandi vörunnar eða eiginleikum. Allar sendingar lúta skilmálum þessum;

SHOPUSA áskilur sér rétt til að velja þá siglingaleið sem SHOPUSA telur hentugasta hverju sinni. SHOPUSA má ráða undirverktaka til að sjá um ákveðna þætti þjónustunnar eða samningsins hvort sem er á eigin vegum eða á vegum starfsmanna sinna, umboðsaðila eða undirverktaka, og skulu þeir allir njóta samningsskilmála þessara. Enginn þeirra aðila hefur heimild eða umboð til að breyta eða falla frá samningsskilmálum þessum. Allar sendingar sem gerðar eru í einni skráningu skulu teljast ein sending. Sending getur haft marga viðkomustaði, eftir því sem SHOPUSA telur eðlilegt eða nauðsynlegt.

Nema um annað sé sérstaklega samið skriflega áður en boðið er í flutning, er þjónusta SHOPUSA takmörkuð við móttöku, flutning, tollafgreiðslu þar sem við á og afhendingu farms. Þú, sem þjónustukaupandi, staðfestir að sending megi vera sameinuð öðrum sendingum við flutning og að SHOPUSA sé heimilt að fylgjast með brottför og komu sendinga á öllum viðkomustöðum, en það sé þó ekki hluti af þjónustu SHOPUSA. SHOPUSA ber ekki ábyrgð á tjóni eða skaða á sendingu sé hún vegna; vöru sem SHOPUSA er ekki heimil móttaka á, SHOPUSA hefur hafnað móttöku á, eða SHOPUSA er heimilt að hafna móttöku á. Fresti SHOPUSA þjónustu skilgreindri í skilmálum þessum, á greiðandi sendingar ekki rétt til endurgreiðslu. Samþykki farmflytjandi sendingu sem SHOPUSA samþykkir ekki flutning á eða sem farmflytjanda er óheimilt að flytja, jafngildir það ekki afsals nokkurra þeirra réttinda sem felast í skilmálum þessum eða skilmálum þeim sem eru á heimasíðunni www.ShopUSA.is. Þú ert hvattur til að kynna þér rækilega alla skilmála seljanda vörunnar, þar með talið ábyrgðarskilmála og rétt þinn til að skila vörunni og fá hana endurgreidda. Það er á þína ábyrgð að vara sem flutt er til landsins sé lögleg og uppfylli þá skilmála og þær kröfur sem opinberir aðilar á Íslandi setja hverju sinni. Þú átt enga kröfu á SHOPUSA ef varan reynist ekki hæf til innflutnings eða fæst ekki samþykkt.

Ef vara við móttöku í vöruhúss SHOPUSA í Virginia Beach er að mati SHOPUSA gölluð eða löskuð þá áskilur SHOPUSA sér rétt til að hafna móttöku vörunnar. Móttaka vörunnar jafngildir hinsvegar ekki því að SHOPUSA hafi gengið úr skugga um að hún hafi ekki verið gölluð eða löskuð við móttöku. Ef SHOPUSA áframsendir gallaða vöru, þá undanskilur SHOPUSA sig allri ábyrgð á ástandi vörunnar þegar hún verður afhent þér. Ef þú óskar eftir því við SHOPUSA að áframsenda ekki vöruna, getur þú einungis farið fram á það við SHOPUSA að SHOPUSA sendi vöruna á þinn kostnað á áfangastað innan Bandaríkjanna, en í slíkum tilvikum undanskilur SHOPUSA sig einnig allri ábyrgð á ástandi vörunnar þegar hún verður afhent á viðkomandi áfangastað. Þótt SHOPUSA sendi þér ekki tilkynningu samkvæmt framangreindu ábyrgist SHOPUSA ekki að vörur sem SHOPUSA tekur á móti og áframsendir sé ávallt í lagi.

TAKMARKANIR Á ÞJÓNUSTU

SHOPUSA býður upp á flutning á almennum vörum, sbr. hefðbundna skilgreiningu á því, skv. neðangreindum takmörkunum:

Þjónusta er ekki veitt í tengslum við flutning vöru eða pakkningum sem eru þyngri en sem nemur 2.000 kílógrömm eða rúmast ekki í 20 feta gámi.

Þjónusta er ekki veitt í tengslum við flutning vöru sem eru að verðmæti meira en 10.000,00 USD (eða samsvarandi fjárhæð í íslenskum krónum). Vörusendingar sem innihalda skartgripi (þó ekki hvunndagsstáss) að fjárhæð meira en 500,00 USD (eða samsvarandi fjárhæð í íslenskum krónum) eru ekki fluttar.

Þjónusta er ekki veitt í tengslum við flutning vöru sem innihalda vörur sem lúta takmörkunum að lögum eða reglum yfirvalda, s.s. en ekki eingöngu; vörur af afbrigðilegu verðmæti (svo sem en ekki eingöngu myntir, peningaseðlar, frímerki, fjármálagerningar (nema ávísanir), póstávísanir, verðskjöl á handhafa, eðalsteinar, iðnaðardemantar, dýra málma), vörur með hættueiginleikum, eða ef SHOPUSA telur að óheimilt sé að flytja vöruna til landsins. Samkvæmt lögum má eingöngu flytja tilteknar vörur með tilteknum hætti og ákveðnar vörur má ekki flytja með flugi.

Þjónusta er ekki veitt í tengslum við flutning vöru ef sérstakir verndartollar eru lagðir á vöruna eða ef flutningur, tollafgreiðsla og virðisaukaskattur er hærri en afgreiðslugjaldið eða ef varan er ekki merkt á nafn viðtakanda í Íslandi.

Þjónusta er ekki veitt í tengslum við flutning vöru ef vörusending hefur ekki áður verið skráð á heimasíðu SHOPUSA.

SHOPUSA veitir ekki þjónustu í tengslum við flutning lifandi dýra.

SHOPUSA hafnar tryggingu ef varan er notuð, eða ef hún er ekki send í upprunalegum pakkningum frá framleiðanda.

SHOPUSA ber ekki ábyrgð á flutning viðkvæmra vara eða vara sem þarfnast sérstakrar verndar frá hita eða kulda. Slíkar vörur eru eingöngu fluttar á þína ábyrgð vegna þess tjóns sem hlotist getur við flutning.

SHOPUSA mælir sérstaklega með því að vara sé tryggð sérstaklega, en á heimasíðu SHOPUSA er boðið upp á þann valmöguleika að óska eftir að SHOPUSA tryggi vöruna fyrir þína hönd. Hafir þú fengið tryggingu fyrir milligöngu SHOPUSA þarf að tilkynna um tjón á tryggðri vöru innan 15 daga frá viðtöku vörunnar á Íslandi. Ef vara hefur ekki borist innan 60 daga frá skráningu þinni þá áskilur SHOPUSA sér rétt á að afskrá vöruskráninguna þína.

Þú berð ábyrgð á upplýsingum um farmflutning sem veittar eru við skráningu. Það er enn frekar á þína ábyrgð að tryggja að með öllum skráningum fylgi allar nauðsynlegar upplýsingar fyrir farmflytjanda og móttökuaðila og að þær séu frágengnar og merktar, innihaldi þeirra lýst og flokkað og að meðfylgjandi séu upplýsingar, skjöl og önnur gögn sem eru nauðsynleg í hverju tilviki fyrir sig til að mögulegt sé að flytja vöruna og uppfylla skilyrði SHOPUSA og skilyrði laga og reglna.

AFHENDING

Þar sem við á, takist ekki að ljúka afhendingu farms, mun þjónustukaupanda vera skriflega tilkynnt um að afhending hafi verið reynd. Upp frá því er það á ábyrgð þjónustukaupanda að taka á móti farmi hjá næsta umboðsaðila SHOPUSA.

Nýtt heimilisfang í USA

Flug Sjór

Þitt nafn
Þitt ShopUSA suite-númer
10 Willey Road
Saco, ME 04072
USA
Sími 800 255 4044

SKRÁÐU ÞIG OG ÞÚ FÆRÐ HEIMILISFANG Í BANDARÍKJUNUM UM HÆL

– Þú verslar hjá hvaða bandarísku netverslun sem er og lætur senda á nafnið þitt og suite-númer á heimilisfang okkar í Bandaríkjunum. Það er allur galdurinn!

– ShopUSA sér um að flytja vöruna heim, tollafgreiða hana og greiða af henni gjöld – afhendir hana síðan heim að dyrum hjá þér á Íslandi.

Einfalt og öruggt!

  Nýtt heimilisfang í USA

  Flug Sjór

  Þitt nafn
  Þitt ShopUSA suite-númer
  10 Willey Road
  Saco, ME 04072
  USA
  Sími 800 255 4044