Cookie och integritetspolicy

När du besöker ShopUSA.com samlar vi in information om alla besök på vår webbplats. Vi använder denna information för att förbättra din användarupplevelse, utvärdera användningen av de individuella services på ShopUSA.com samt för att understödja vår marknadsföring.

Här kan du läsa om vilken information vi samlar in, hur vi behandlar denna information, vad vi gör med den, vem som har tillgång till den och hur du kan kontakta oss gällande vår cookie- och sekretesspolicy.

Insamling av kunders personuppgifter på ShopUSA.com sker inom ramen för gällande lagstiftning och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

ShopUSA.com detekterar automatiskt IP-adress och data när du flyttar mellan olika sidor och tjänster på webbplatsen. Om du loggar in registrerar vi även detta, för att göra det enklare för dig nästa gång du besöker oss.

För att skapa en bättre upplevelse för dig använder vi i det sammanhanget olika analysverktyg som Google Analytics, som hjälper oss att samla in statistik om hur ShopUSA.com används.

ShopUSA.com samlar in uppgifter från användarna genom:

Genom cookies när du besöker våra webbplatser, t.ex. IP-adress, land, besökta sidor, fraktkalkylator och blogg, interaktion/klick och sökningar.

Genom registrering av leverans, t.ex. demografiska uppgifter, mejladress, betalningsinformation, kategori, beställningssumma och frekvens. Även skickade transaktionsmejl, t.ex. bekräftelse om beställning.

Genom användarbeteende och engagemang i skickade meddelanden (mejl eller telefon), t.ex. öppningsfrekvens, klickfrekvens och den tid du använt för att läsa mejl, sändardomän och typ av e-postklient

Genom användare som lämnar uppgifter om sig själva (t.ex. använder vår fraktkalkylator)

Ändamålet att samla in uppgifter betjänar olika områden:

Kundservice. För att kunna hantera kundservice via ditt ShopUSA medlemskap, mejl, chatt eller telefon. För att svara på frågor angående din leverans eller tidigare order, korrigera fel och att vägleda kunden.

Marknadsföring. För att visa inspiration, produkterbjudanden/-tjänster och personliga rekommendationer via webb, mejl, telefon och via annonsering hos tredje parter.

Kundupplevelse. För att förbättra kundernas upplevelse av att interagera med ShopUSA.com, som att göra din upplevelse på ShopUSA.com personlig, utveckla nya funktioner, tjänster och produkter. Detta omfattar också att administrera, skydda, driva och bibehålla våra webbplatser, att administrera och säkra system, att följa samlad statistik om användning och köp på webbplatsen och för att förbättra kunskapen om våra kunders preferenser.

Bedrägeri och risk. För att förhindra bedrägeri och göra riskbedömning.

Lagstiftning. För att följa gällande lagstiftning.

Profilering

ShopUSA.com skapar personliga kundprofiler baserade på dina insamlade uppgifter från alla uppgiftskällor/-kategorier, t.ex. sökbeteende tillsammans med dina order och den information du har lämnat (t.ex. fraktmetod). Vi kombinerar och analyserar dessa uppgifter i syfte att förbättra din upplevelse på ShopUSA.com, för att skräddarsy personliga erbjudanden och tjänster och för att bedöma kommunikationsfrekvensen.

Period för lagring av uppgifter.

Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen som beskrivs i dessa villkor såvida inte en längre lagringstid krävs eller tillåts enligt lagen, av lagliga, skatte- eller tillsynsmässiga anledningar, eller för annat legitimt och lagligt affärsändamål.

Vad är en cookie?

När du besöker ShopUSA.com lagras cookies på din dator. En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare för att känna igen din dator vid efterföljande besök. Ingen personlig information lagras i våra cookies.

Nästan alla webbplatser använder cookies. De lagras i din dator för att hjälpa dig, vilket bidrar till att analysera hur webbplatsen används så att användarupplevelsen kan förbättras. I många fall är cookies nödvändiga för att man ska kunna tillhandahålla en viss tjänst på webbplatsen.

Informationen i dina cookies skickas mellan din webbläsare och en webbserver och inkluderar information om användarinställningar, inloggning samt hur webbplatsen används.

Vad används cookies till på ShopUSA.com?

Sökningar

När du besöker ShopUSA.com samlar vi in uppgifter om alla besök på vår webbplats. Vi använder dessa uppgifter för att förbättra din användarupplevelse, utvärdera användningen av de enskilda servicespåShopUSA.com och för att stödja vår marknadsföring.

Analysverktyg

För att skapa en bättre upplevelse för dig använder vi olika analysverktyg som Google Analytics, som hjälper oss att samla in statistik om hur ShopUSA.com används.

För att avgöra vilka som besöker våra webbplatser använder vi cookies för att skapa demografisk och användarrelaterad statistik. Detta ger oss möjlighet att anpassa och skapa innehåll och tjänster som matchar dina och andra användares önskemål och intressen. Nedan beskrivs syftena för de cookies som används på ShopUSA.com

Cookies från tredje part

ShopUSA.com använder en rad tjänster från tredje part på våra webbsidor. Ibland använder även dessa tjänster cookies. Du kan välja att ej acceptera cookies från tredje part i din webbläsare genom att följa denna länk:
https://www.youronlinechoices.com/se/dina-val.

Bland annat används cookies från tredje part för att samla in statistik om dina besök hos ShopUSA.com; i sådant fall använder vi cookies för att t.ex. få veta vilka webbplatser du besöker och hur länge du besöker dem. I detta fall använder vi systemet Google Analytics från Google.

Du kan välja bort Google Analytics här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Retargeting

ShopUSA.com samarbetar också med andra företag för att öka vår online- annonsering för att se till att du bara ser relevanta annonser. I det sammanhanget använder vi till exempel följande leverantörer: Facebook, Google Adwords, YouTube och Instagram. Om du inte vill få den typen av annonser kan du ta bort din cookie här.

ShopUSA.com innehåller komponenter från tredje part som t.ex. "Facebook-rekommendation", "Facebook-gilla" och "Google+". Dessa komponenter från tredje part innebär att ägaren till tredjepartskomponenten, t.ex. Facebook eller Google, tar emot tekniska data om din webbläsare, IP-adress, vilka sidor du besöker hos ShopUSA.com och liknande. Den behandling som ägaren till tredjepartskomponenten gör ligger utanför vår kontroll och rör endast dig och ägaren till tredjepartskomponenten.

ShopUSA.com använder sig av dessa komponenter för att kunna länka direkt till våra sociala mediewebbplatser och därmed säkerställa en smidig navigation för dig som kund.

Funktionalitet

Hos ShopUSA.com finns det ett antal tekniska cookies som krävs för hantering av funktionaliteten på åtskilliga delar av ShopUSA.com. Dessa är de cookies som lagras när du loggar in på ShopUSA.com och lagras för att hålla ordning på innehållet i din kundvagn, dina favoriter osv.

Hur undviker jag cookies?

Om du inte vill ta emot cookies kan du antingen blockera alla cookies, radera befintliga cookies från din dator eller ställa in datorn så att du får en varning innan cookies sparas.

Vi rekommenderar att du läser igenom vår cookiepolicy noga innan du eventuellt ändrar dina cookieinställningar i din dator samt att du läser mer om cookies på andra webbplatser.

Om du ändrar cookieinställningarna kan din användarupplevelse försämras när du besöker vår och andras webbplatser.

Tänk på att om du inte accepterar cookies kan det finnas funktioner på ShopUSA.com som inte kommer att fungera för dig.

Firefox

Du raderar cookies genom att gå till Tools (verktyg) -> Options (alternativ) -> Privacy (sekretess) -> och raderar individuella cookies eller rensar din historik.

Du blockerar cookies genom att gå till Tools (verktyg) -> Options (alternativ) -> privacy (sekretess) ->, på rullgardinsmenyn under History (historik) markerar du "Use custom settings for history" (använd anpassade inställningar för historik) -> och kryssar för "Always use private browsing mode" (använd alltid privat webbsökningsläge) och avmarkerar "Accept cookies from pages" (acceptera cookies från sidor).

Internet Explorer

Du raderar cookies genom att gå till Tools (verktyg) -> Internet Options (internet-alternativ) -> fliken General (allmänt) -> klicka på Delete (ta bort) -> Cookies -> Delete (ta bort).

Du blockerar cookies genom att gå till Tools (verktyg) -> Internet Options internet-alternativ) -> Privacy (sekretess) -> för skjutreglaget till toppen. På det här sättet blockerar du alla cookies. -> Klicka på OK.

Google Chrome

Du raderar cookies genom att klicka på verktygsknappen -> Tools (verktyg) -> Clear browsing data (ta bort webbinformation -> Delete cookies and other site data (ta bort cookies och andra webbplats- och plugindata) -> Clear browsing data (rensa webbinformation).

Du blockerar cookies genom att klicka på verktygsknappen -> Settings (inställningar) -> Show Advanced Options (visa avancerade inställningar) -> Content Settings (innehållsinställningar) -> klicka på "Block all sites from storing data" (förhindra att webbplatser sparar data) och markera "Block third-party cookies and site data" (blockera cookies och webbplatsdata från tredje part -> OK.

Safari

Du raderar cookies genom att klicka på verktygsknappen -> Settings (inställningar) -> Security (säkerhet) -> klicka på "Show Cookies" (visa cookies). Här kan du antingen radera cookies från en enda domän eller radera alla cookies.

Du blockerar cookies genom att klicka på verktygsknappen -> Settings (inställningar) -> Security (säkerhet) -> under "Accept Cookies" (acceptera cookies), välj "never" (aldrig).

Kontakt rörande persondata

Om du vill få tillgång till den information vi har om dig, är du välkommen att kontakta oss på: se@shopusa.com. Om felaktiga data har registrerats eller om du har några andra invändningar, kan du ta kontakt på samma sätt. Du har rätt att få se vilken information om dig som är registrerad, och du kan invända mot registreringen enligt personuppgiftslagen.

Som kund har du rätt att få tillgång till dina insamlade personuppgiftskategorier (artikel 15) och du kan invända mot registrering enligt de relevanta bestämmelserna i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Efter rimlig begäran kommer vi att uppdatera, ändra eller ta bort personuppgifter som vi kontrollerar, med reservation för åtgärd som innebär lagbrott.

Vi kan avvisa begäran som är oskäligt återkommande, innebär oproportionellt stort tekniskt ingripande (t.ex. utvecklande av ett nytt system eller omfattande förändring av en befintlig process), påverkar andra personers personuppgifter eller som är extremt opraktisk (t.ex. uppgifter från back-up-system). Alla frågor angående detta ska ställas till kundservice via mejl se@shopusa.com.

Skydd av persondata

Lagstiftningen kräver att din personliga information ska förvaras på ett säkert och konfidentiellt sätt. Vi lagrar din personliga information på servrar med höga säkerhetsnivåer som är placerade i kontrollerade anläggningar, och vår säkerhet kontrolleras regelbundet för att avgöra huruvida användarinformationen hanteras på ett säkert sätt, alltid med strikt hänsyn till dina rättigheter som användare. Vi kan dock inte garantera 100 % säkerhet för dataöverföringar via Internet. Det innebär att det kan finnas en risk att andra obehöriga parter får åtkomst till information när data skickas och lagras på elektronisk väg. Därmed skickar du din personliga information på egen risk.

Personlig information raderas eller anonymiseras när det syfte som den samlades in för upphör.

Internets snabba utveckling innebär att det ibland kan bli nödvändigt att ändra vår behandling av persondata. Därmed förbehåller vi oss rätten att uppdatera och ändra dessa riktlinjer för behandling av personaldata. Om vi gör detta, kommer vi självklart att korrigera datumet för "senast uppdaterad" nertill på webbsidan. Vid omfattande ändringar kommer vi att meddela dig med ett synligt meddelande på våra webbplatser.

Du har rätt att klaga på behandling av information och data som rör dig. Klagomål skickas till Datainspektionen.

Kontakta oss

Du kan kontakta ShopUSA.com via:
E-post: se@shopusa.com
Telefon: 08-52 50 39 80

Post:
You Shop We Ship Sweden AB
ShopUSA.com
Huvudkontor i Norden
Kigkurren 8D, 1.tv
2300 Köpenhamn S
Danmark

Version 2 – maj 2018